Menu

Rezidence

KD Mlejn podporuje vznik divadelních, tanečních a novocirkusových projektů. Studentům i profesionálním souborům v těchto oborech nabízíme umělecké rezidence, jejichž formu rádi přiblížíme vašim individuálním požadavkům.

Tvůrčí rezidence v KD Mlejn pro rok 2025 – 1. výzva

KD Mlejn vypisuje rezidenční výzvu pro profesionální české i zahraniční umělce v oblasti různých forem divadelní tvorby, tance, pohybového divadla, nového cirkusu, loutkového i činoherního divadla. Výzva je otevřena také studentům uměleckých škol v uvedených oborech pro přípravu a realizaci absolventských projektů.

Rezidenční výzva je vypsána na rok 2025.

Cílem je podpořit vznik nových projektů. Vybraným umělcům KD Mlejn nabídne prostor pro uměleckou tvorbu v délce 4 – 6 týdnů v rozsahu nejméně 4 hodiny denně, v prostoru zkušebny, sálu v KD Mlejn nebo Spolkovém domě podle potřeb konkrétního projektu a provozních možností KD Mlejn. Podporu v oblasti technického zajištění a propagace, podmínkou je prezentace inscenačního projektu ve formě work in progress, na základě vzájemné dohody nabízíme možnost uvedení premiéry projektu a následného reprízovanání v KD Mlejn. Další podmínky budou se zájemci sjednány individuálně podle specifikace jejich projektů.

Technické zázemí KD Mlejn zde a Spolkový dům zde.

Popis projektu, navrhovaný časový harmonogram, krátkou informaci o tvůrčím týmu a motivační dopis “proč chcete spolupracovat s KD Mlejn”, případně i související dotazy zašlete na email reditel.mlejn@gmail.com.

Uzávěrka 24. 6. 2024.

 

Stálí rezidenti KD Mlejn:

Airgym Art Company

Cirkus Mlejn

Sacra Circus

 

Podpořili jsme:

Wonderground Company: Wall & Peace

Ješutová Barbora a Nechanická Barbora: Tady a teď

Miltnerová Andrea: The Power game

Panenková Johana: Skeleton Woman

AirGym Art Company: NonSen(s)

Aventyr: Legenda o Sooleimonovi

Cirkus Mlejn, Brtnická Eliška: Thin Skin

Dočasná Company: Our land we plant…

Dočasná Company: Jak Zojka pomohla Zemi dýchat

Dzurovčínová Michaela: Na predaj

Krkošková, Vávrová: Však si prej každá zvykne

Lyga Andrej: Pohádka pro odvážné

Stará Michaela, Vnouček Jonatán: J.O.E.

Sacra Circus: Neviditelný cirkus