Menu

Kreativní učení

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO PEDAGOGY A PRACOVNÍKY KULTURNÍHO A KREATIVNÍHO SEKTORU

 

MLEJN HUDEBNÍ

Nabízíme intenzivní tří denní proškolení pedagogických pracovníků, které zahrnuje:

 • hlasovou průpravu, dechové techniky a rytmické hrátky
 • práci se sborem a osvojení si základních dirigentských technik
 • objevení nových inspiračních zdrojů pro zábavné hodiny
 • osvojení si různých systémů hudební výuky (C. Orff, Z. Kodály, konnakol, …)
 • praktický nácvik hudebního doprovodu písní (klavír, kytara, ukulele, …)

Určeno pro pedagogické pracovníky prvního stupně ZŠ a kreativní a kulturní pracovníky, kteří se věnují dětem této věkové kategorie. Po absolvování kurzu se již na hodiny HV budete těšit a žáci při hudebních aktivitách ztratí ostych, posílí se jejich houževnatost, kreativita, trpělivost, spolupráce a zlepší i jejich sociální kontakty napříč celou třídou.

Lokalita: KD Mlejn, z.ú. Kovářova 1615/4, Praha 5 – Stodůlky a Spolkový dům, K Vidouli 727, Praha 5 – Stodůlky

Termíny celodenních workshopů (vždy v čase 10:00–16:00):

  • 15. 4. 2023 zpěv, rytmus, hudební kreativita a hudební doprovod ve výuce s Monikou a Lucií (KD Mlejn)
  • 16. 4. 2023 sbormistrovství s Janem (Spolkový dům)
  • 22. 4. 2023 zpěv, rytmus, hudební kreativita a hudební doprovod ve výuce s Monikou a Lucií (KD Mlejn)

Celková cena: 1.000,- Kč (speciální sleva pro učitele z městské části Praha 13)

Přihlášení: přes náš rezervační systém mlejn.webooker.eu

Uzávěrka přihlášek: 14. 4. 2023

Kontakt: MgA. Lucie Silkenová, +420 777 702 641, lucie.mlejn@gmail.com

 

LEKTOŘI

Lucie Silkenová – hlasová výchova a zpěv.

Absolventka HAMU v Praze v oboru zpěv, mistrovských kurzů v Anglii, Španělsku, Německu a Rakousku. Získala několik ocenění na mezinárodních pěveckých soutěžích. Na HAMU v Praze rovněž úspěšně dokončila bakalářské studium hudebního managementu. Aktuálně vystupuje jako sólistka operních scén (Národní divadlo v Praze, Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě, Divadlo J.K.Tyla v Plzni) a působí jako lektorka výuky zpěvu a také dramaturgyně a produkční hudebního programu KD Mlejn. 

 

 

Monika Sonk – hudební doprovod pro kreativní výuku (klavír, kytara, ukulele).

Hudební pedagožka, aktivní hudebnice, autorka písní a malých divadelních her. Absolventka AMU, oboru autorské tvorby herectví a pedagogiky. V současné době se věnuje koncertní činnosti, skladbě a interpretaci vlastní hudby, spolupracuje s dalšími hudebníky, pedagogice a muzikoterapii. V letech 2008-2019 pracovala pro Národní divadlo Praha (vedoucí umělecká maskérka, asistentka režie operních děl, režírovala a napsala představení pro děti “Oslí abeceda”, které hraje Dětská opera Praha). Lektorka pravidelných hudebních kurzů v KD Mlejn a privátně. 

 

 

Mgr. Jan Rezek – sbormistrovství.

Violoncellista, hudební pedagog (gymnázia a konzervatoř v Praze a v Karlových Varech), dirigent různých orchestrů, sbormistr Karlovarského pěveckého sboru a Svatojakubského sboru v Praze. Absolvoval na Pražské konzervatoři (violoncello), na Konzervatoři Jaroslava Ježka (dirigování) a na pedagogické fakultě UK (sbormistrovství a HV). Pravidelně koncertuje doma i v zahraničí a věnuje se i výuce hry na violoncello (v KD Mlejn a privátně).

 

 

 

MLEJN A CIRKUS

Cirkusové disciplíny jsou pro děti a mládež velmi atraktivní a zároveň ve správné kombinaci podporují motorické schopnosti a upevňují fyzickou a psychickou rovnováhu. Akrobatická gymnastika na zemi i ve vzduchu, žonglování, balancování a další techniky podporují rozvoj vztahů v kolektivu, v současnosti tyto aktivity značně přispívají k odstraňování bariér vzniklých v období covidové pandemie, kdy byly sociální vazby značně narušeny. Program je tvořen s přihlédnutím ke specifickým potřebám jednotlivých věkových skupin. Nejvíce podporovaná je dramatická výchova, která rozvíjí u dětí schopnost spolupráce v kolektivu, sebeprezentace a zvládání životních situací.

 

Cílem projektu je rozvoj osobnosti prostřednictvím pohybovo-uměleckých aktivit, pozitivní ovlivňování sociálního a psychického stavu cílové skupiny s přihlédnutím k aktuálním problémům postpandemické situace. K tomu je zapotřebí zvýšení úrovně kompetencí pracovníků s mládeží a lektorů kreativního učení poskytnutím možnosti dalšího vzdělávání v uměleckých, především divadelních oborech.

 

Cílová skupina: odborní lektoři a pracovníci s mládeží, děti a mládež, zejména teens

 

Lektoři a jejich odborné zaměření:

Eliška Brtnická – vzdušná akrobacie, site specific, instalace, choreografie

Lenka Švolíková – vzdušná akrobacie, loutkové divadlo

Klára Hajdinová – vzdušná a pozemní akrobacie, herectví, tanec

Šárka Křížková – kolektivní tance, přesah do folklóru

Ondřej Holba – žonglování, pohybové divadlo, pantomima

Vladimír Veleta – žonglování, balancing, technika

 

Projekt podpořila Evropská Unie.