Menu

Assitej

Členství v Českém středisku mezinárodní organizace Assitej International, která podporuje rozvoj divadla pro děti a mládež.

České středisko ASSITEJ

Organizace Assitej byla založena v roce 1966. Cílem organizace je pomáhat rozvoji divadla pro děti a mládež.
ASSITEJ spojuje divadla, organizace a jednotlivce po celém světě, kteří se věnují divadlu pro děti a mládež. ASSITEJ prosazuje právo dětí na vzdělání, umělecké a kulturní vyžití bez ohledu na národnost, kulturní identitu, schopnosti, pohlaví, sexuální orientaci, etnickou příslušnost či náboženství.
Členové Assitej jsou národní střediska, profesionální sítě a jednotlivci z přibližně 100 zemí světa. Vrcholných orgánem ASSITEJ je Kongres, který se koná každé dva roky. Činnost Českého střediska ASSITEJ je zajišťována výborem střediska, který pracuje ve složení: D. Bednáriková (předsedkyně),  P. Hašek, L. Horký, A. Hrnečková, J. Hulák, V. Hulec, B. Látalová, Z. Mikotová, J. Provazník, T. Sochová, Z. Vojtíšková.
Více informací zde.

Další projekty a mezinárodní spolupráce KD Mlejn, z.ú.