Menu

Večery studentů HAMU: Is This enough? / Za zavretými dverami / Artificial / Pobyt I

Pátek 10.9. / 19:30 / Tanec / KD Mlejn

Ročníkové práce studentů HAMU oboru choreografie.

  • Adéla Kašparová – Is This enough?
  • Michaela Dzurovčínová – Za zavretými dverami
  • Ester Trčková – Artificial
  • Jan Razima – Pobyt I

 

Druhý ročník Bakalářského studia oboru choreografie:

 IS THIS ENOUGH?

„Are you strong enough?” „Yes, I am.” „Are you brave enough?” „Yes, I am.” „Are you manly enough?” „Yes, I am.” „Are you rich enough?” „Yes, I am.” „Are you muscular enough?” „Yes, I am. Is this enough….?”

„Jsi dostatečně silný?” „Ano, jsem.” „Jsi dostatečně statečný?” „Ano, jsem” „Jsi dostatečně mužný?” „Ano, jsem.” „Jsi dostatečně bohatý?” „Ano, jsem” „Jsi dostatečně svalnatý?” „Ano, jsem. Je to dostačující…?”

Choreografie: Adéla Kašparová

Interpretace: Adam Capouch, Tadeáš Chmel, Vojtěch Koběrský, Jan Štrachal, Adam Egyházi, Daniel Radosta, Jakub Šesták, Lukáš Blažek, Martin Vokál, Martin Tamáš, Matouš Bjolek, Zdeněk Záruba 

Hudba: Anna Kolářová, Ondřej Rozum

Scénografie/kostým: Ruslana Basenko, Sabina Škodová

Produkce: Barbora Koťová 

 

ZA ZAVRETÝMI DVERAMI

„Měla jsem pocit, že je mezi námi neobyčejné napojení. Že je čarovnej, magickej. A jak mi voněl. Jako kytka, zahrada. O to víc, když s ním prožiješ něco takovýho. Prohlubuje to ten vztah, sbližuje tě to. Říkával, že jsem vidoucí. Že vidím až za ty hrozný věci, že vidím, že není psychopat. To mě drželo v pozici, že jsem ten člověk, který vidí do podstaty věcí. Často říkával: “Ty seš svatá, ty máš na mě takovej vliv”. A pak taky, že: “ nikdy nikoho tak nemiloval“. A proto dělá takový věci. Není to tak jednostranný, že tě týrá. On má polohu, kterou jsem zbožňovala. Proto je tak těžký odejít.”

Taneční představení Za zavretými dvermi podává výpověď o pocitech ženy, která za zavřenými dveřmi prožívá něco, co netuší ani její nejbližší. 

Choreografia: Michaela Dzurovčínová

Interpretácia: Eva Rezová, Mates Petrák, Marek Gaj, Anežka Matoušková

Text: Monika Tinterová

Hudba: Jan Vaniš (HAMU)

Kostým: Elisa Neumannová (Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)

Produkcia: Natálie Matysková (DAMU)

 

ARTIFICIAL 

„Cukr je sladký. Cukr je křehký. Cukr je nevinně bílý. Cukr je oblíbený i zatracovaný. Cukr má moc. Cukr je droga. Cukr je rafinované téma k diskuzi. Téma, které zdánlivě působí sladce a nevinně, než začnete odkrývat skryté souvislosti. Cukr významnou mírou ovlivňuje naše fyzické a duševní zdraví. Stal se předmětem naléhavých obav odborníků a zdravotnických organizací a je považován za hlavní příčinu mnoha zdravotních problémů jednotlivců i populace. Přesto jeho celosvětová konzumace závratně roste.“  

Choreografie: Ester Trčková

Hudba: Haštal Hapka

Textová a dramaturgická spolupráce: Marta Hermannová 

Scénografie a kostýmy: Klára Pavlíčková

Interpreti: Simona Dejmková, Lenka Nahodilová, Rozálie Stárová

 

První ročník magisterského studia oboru choreografie:

POBYT I

Taneční inscenace zabývající se tématem existencialismu.

Studie pro připravované magisterské představení zabývající se tématem existencialismu. 

Už samotný boj… ten stačí k naplnění lidského srdce. Sisyfa si prostě musíme představit šťastného.

Albert Camus

Choreografie: Jan Razima

Hudba: Michael Burt

Tanec: Lucie Matoušková, Michaela Dzurovčínová, Mates Petrák 

Kostým: Polina Akhmetzhanova

Maska: Mariia Stepunina

Produkce: Natálie Matysková