Menu

Taneční večery studentů HAMU: M.amor

Neděle 19.5. / 19:30 / Tanec / KD Mlejn

V průběhu večera představí svou inscenaci Žaneta Musilová.

Žaneta Musilová: M.amor

CZ

Ročníková práce Žanety Musilové na zadání tématu dějovost v tanci. Volně inspirovaná inscenace Zeyerovým příběhem o Radúzovi a Mahuleně, zkoumá vztah člověka k matce přírodě, projevy lásky a její různé podoby.

O princeznách, princích a šťastných koncích nám naše mámy už spousty pohádek přečetly. Našim mámám jejich mámy, naše babičky a našim babičkám zase jejich mámy. A jakou roli mají v pohádkách mámy princů a princezen? A jakou roli hrají v našich příbězích? Láska matky je jedno z nejsilnějších pout. Matka chrání, matka brání, matka se strachuje, matka vlastní, matka dává, matka bere, matka miluje, matka je černá, matka je bílá, matka je Runa, matka je Nyola.

Představení vzniklo za grantové podpory Akademie Múzických Umění v Praze v rámci mezifakultní soutěže uměleckých spoluprací.

ENG

Žaneta Musilová´s performance on the topic of narrative in dance is loosely inspired by Zeyer´s story of Radúz and Mahulena, it explores a human-nature relationship, manifestations of love and its various forms.

Our mothers have already read us plenty of fairy tales about princesses, princes, and happy endings. Our mothers read them to their mothers, our grandmothers, and their mothers before them. And what role do mothers of princes and princesses hold in fairy tales? And what role do they hold in our stories? A mother’s love is one of the strongest bonds. A mother protects, a mother defends, a mother worries, a mother owns, a mother gives, a mother takes, a mother loves, a mother is black, a mother is white, the mother is Runa, the mother is Nyola.

The performance was created with the grant support of the Academy of Performing Arts in Prague as part of an inter-faculty competition of artistic collaborations.

 

TVŮRČÍ TÝM / CREATIVE TEAM:

Choreografie / Choreography: Žaneta Musilová

Interpretace / Intepretation: Agáta Černá, Metoděj Vykydal, Natálie Vacková, Karolína Kantová, Lucie Hrzálková, Marie Krobová, Veronika Bukovská

Dramaturgie / Dramaturgy: Barbora Kůtová

Asistent dramaturgie / Assistant of dramaturgy: Ondřej Novotný

Scénografie a kostýmy / Set design and costumes: Adéla Ticháčková

Hudba / Music: Josef Bartoň

Hudební úprava / Musical arrangement: Martin Hlušička

Light design / Light design: Tomáš Příkrý

Produkce / Production management: Zuzana Švancarová

Technická podpora / Technical support: Vojtěch Brtnický

Pedagogické vedení / Pedagogical supervision: Mgr. Jan Kodet

Poděkování / Special thanks to: Představení vzniklo za grantové podpory Akademie Múzických Umění v Praze v rámci mezifakultní soutěže uměleckých spoluprací.

 

Žaneta Musilová působí jako choreografka a interpretka tanečního uskupení SPOLK. Je absolventkou Konzervatoře Duncan centre a nyní studuje choreografii na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze. Dále spolupracuje na uměleckých projektech s Cirk La Putyka a Adélou Stodolovou v představení Krajina 0. Současně působí také jako lektorka v taneční škole Dana Pala Creativity. / Žaneta Musilová works as a choreographer and performer of the dance collective SPOLK. She is a graduate of the Duncan Centre Conservatory and she is currently studying choreography at the Music and Dance Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague. Additionally, she collaborates on artistic projects with Cirk La Putyka and Adéla Stodolová in the performance Krajina 0. She also works as a dance teacher at the Dana Pala Creativity dance school.

Barbora Kůtová je studentkou režie a dramaturgie na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. V minulosti spolupracovala na tvorbě projektů v ND Young na Nové scéně. Podílela se na projektu Kino Utajeno, kde zdramatizovala a režírovala povídku Pach a novelu Trieste Centrale. / Barbora Kutová is a student of directing and dramaturgy at the Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague. In the past, she has collaborated on projects at ND Young at the National theatre. She participated in the project Kino Utajeno, where she dramatized and directed the story Pach and the novel Trieste Centrale.