Menu

J. Stránský & J. Čtvrtník: Last Drop – premiéra

Pátek 19.11. / 19:30 / Pohybové divadlo / KD Mlejn

Last Drop je existenciální nonverbálně-pohybová inscenace zkoumající v pěti epizodách vztah dvou mužů, kteří spolu pobývají, na něco čekají či soupeří v rozlehlém a přesto omezujícím prostoru. Kam je jejich  vzájemná hra zavede? Kdy padne poslední kapka?

 

Inscenace přináší divákům předzvěst nejisté budoucnosti a snad i uvědomění naší nejisté přítomnosti. Střídmost akce, silná obraznost, nekonečně se natahující ticho mezi kapkami, mnohovrstevnatost palčivých temat a vzájemná kontradikce viděného a skrytého zve pozorovatele do prostoru, kde se čas ztratil.

 

Po premiéře proběhne krátká řízená diskuze s odborníky (Mgr.Tomáš Weiss, Mgr.Vít Hrdoušek, RNDr.Martin Bursík) o hodnotě či absenci vody jako společenském fenoménu, klimatických, sociálních a kulturních změnách a jejich možném dopadu na společnost a krajinu.

Choreografie: Jan Stránský

Námět a koncepce: Jan Stránský & Jakob Sambeth

Performeři: Jan Stránský , Jan Čtvrtník

Dramaturgie: Markéta Labusová

Scéna & kostýmy: Marianna Stránská

Světelný design: Šimon Kočí

Hudba: Markéta Labusová & Jan Čtvrtník

Externí choreografická spolupráce: Cecile Da Costa

Produkce: STRANSKY ART COMPANY,z.s

S podporou realizace: