Menu

Stodůlecký Píseček 2020

Neděle 23.2. / 9:00 / Divadlo

Tradiční soutěžní přehlídka divadelních souborů – mladé a experimentující divadlo.

Insta @peace.check

 

PROGRAM NEDĚLE
9:00-12:00 Herecký workshop (malý sál)

14:00 Antonín Puchmajer DS: Příběhy z pohřbu aneb Povídej mi něco hezkého (malý sál) 15:15 Diskuze (foyer)

Režie: Petr Lanta a kol.

Hudba: Sonia Koutová

Premiéra: 1.5.2019

Svěží, veselá i smutná komedie o jedné dívce a třech pánech.

O lásce, čase a smrti. A také o Bedřichovi. A vlastně o nás všech.

„Vede-li tě skuhrající havran, dojdeš k mršině. A tak je to se vším.“

16:00 Zakončení (foyer)

grafik: Mišus

porota: Jiřina Lhotská, Martin Pšenička, Petr Váša, Tomáš Žižka

fotografie: Vojtěch Brtnický

technika: Filip Horn, Pavel Novotný

redakce: Lukáš Černý, Martin Kuncl,Vít Malota

moderátor: Vít Malota

bar: Matěj Ptáček

spravce: Martin

produkce: Johana, Mariana

kluk z plakátu: Vincent Vondruška

poděkování: Iva Svobodová, Julie Hornová

 

Co je cílem?

Nabídnout neprofesionálním souborům možnost seznámit se s tvorbou ostatních (mnohdy přespolních) souborů, zapojit se do diskuzí s lektory o svých i dalších zhlédnutých inscenacích a v neposlední řadě dát účastníkům příležitost zúčastnit se inspirativních seminářů v rámci festivalu.

Kdo se může účastnit?

Studentské soubory od 15 let s divadelními inscenacemi bez omezení druhového či žánrového (např. činoherní divadlo, hudební divadlo, pohybové a taneční divadlo, loutkové divadlo, divadlo pro děti aj.)
nebo
neprofesionální divadelní soubory, jejichž inscenace se vyčleňují z tradičního proudu divadla, používají osobité a experimentální tvůrčí postupy nebo se pohybují na pomezí divadla a dalších uměleckých druhů.

Jak to probíhá?

Zástupce souboru vyplní přihlášku na webu. Ozve se produkce, s níž zástupce probere veškeré náležitosti (technické podmínky, časové možnosti) a která zodpoví jakékoli dotazy. (Produkci lze samozřejmě kontaktovat i kdykoli během zvažování přihlášení na festival.)
Zhruba měsíc před přehlídkou pak produkce dokončí a oznámí finální časový rozpis příprav všech souborů a celkový program. Soubory jsou srdečně zvány k tomu, aby se zúčastnily celé přehlídky (doprovodného programu i dalších inscenací a na nich navazujících diskuzí).

Co se může stát?

Soubory, které uspějí v krajském kole, jsou doporučeny k výběru do národních kol: Mladá scéna (Ústí nad Orlicí) nebo Šrámkův Písek (Písek). Obě přehlídky jsou výběrovými místy na celostátní přehlídku Jiráskův Hronov.