Menu

Skeleton Woman … work in progress

Pátek 2.2. / 19:30 / Tanec / KD Mlejn

„Byl o deset let starší než já. Pokaždé mě přijel vyzvednout autem.
Neměla jsem řidičák, chápej.
Pokaždé, když jsme byli v autě, chtěl se mě dotýkat, milovat se… protože jsme byli sami.
Já to nechtěla. Ale nevěděla jsem, co jiného dělat.“

 

V této multimediální taneční inscenaci inspirované inuitskou legendou o Skeleton Woman (jak ji vypráví Clarissa Pinkola Estés v knize Ženy, které běhaly s vlky) vás Amka (Johana Panenková) a Uki (Barbora Matějková) provedou procesem vytažení svých kostlivců z moře na denní světlo, aby jim vrátily život a zcelily jejich tělo i duší v jedno. Při hledání způsobů, jak se vypořádat se sexuálním traumatem a naučit se vzájemně si důvěřovat, jsou doprovázeny hlasem a vizí ONY, podvědomí, které zná všechny lidské přběhy. ONA (Lara Hereu) není přítomna na jevišti. Nebo je? Možná jen potřebujete zapojit všechny smysly.

 

Za použití mluveného slova, mezinárodní znakové řeči, videa a tance se autorka snaží uchopit různé komunikační nástroje, kterých lze využít ve snaze porozumět sexuálnímu trauma a přijmout jeho existenci – jak uvnitř vlastní mysli, tak při pohledu zvenčí.

 

Režie: Johana Panenková (HAMU)
Mluvený jazyk: Angličtina
Kameramanka: Alžběta Kristína Viskupová (UTB)
Choreografie: Johana Panenková (HAMU) a kolektiv
Interpretace: Johana Panenková, Barbora Matějková, Lara Hereu
Kostýmy: poskytlo Studio 3
Světelný design: Klára Pavlíčková (DAMU)
Zvukový design: Amélie Girodová (HAMU)
Asistentka pro znakovou řeč: Tereza Hromádková (HAMU)
Délka: cca 30 minut 

 

…………………………………………………………………..

 

“He was ten years older than me. always picked me up in his car.

I didn’t have a driving license, you know.

Everytime we were in that car, he wanted to touch me, to make love… since we’re alone. I didn’t want that. But I didn’t know any better.”

 

In this multimedia dance performance inspired by an Inuit legend of Skeleton Woman (as told by Clarissa Pinkola Estés in Women Who Run With the Wolves), Amka (Johana Panenková) and Uki (Barbora Matějková) take you through the process of bringing their Skeleton out of the sea to return life to the rotten flesh in order to become a whole person again. In searching for a way to cope with sexual trauma and learning to trust each other they are accompanied by the voice and vision of HER, who knows all women’s stories. SHE (Lara Hereu) is not present on the stage. Or is she? Maybe you just need to feel her presence through a different lens.

 

Using spoken word, international sign language, video and dance the author tries to demonstrate different communication tools that can be used in relation to understanding of and coping with sexual trauma – both inside one’s mind and when viewed from the outside.

 

Director: Johana Panenková (HAMU)

Camerawork: Alžběta Kristína Viskupová (UTB)

Choreography: Johana Panenková (HAMU) and the collective

Interprets: Johana Panenková, Barbora Matějková, Lara Hereu

Costumes: provided by Studio 3

Light design: Klára Pavlíčková

Sound design: Amélie Girodová (HAMU)

Assistant for sign language: Tereza Hromádková (HAMU)

Duration: cca 30 minutes

Spoken language: English