Menu

SEMINÁŘ Improvizace a hudební jazyk s VÍTEM ROKYTOU (19.6.-20.6.2021)

Sobota 19.6. / 10:00 / Workshop / KD Mlejn

Cílem semináře je navézt posluchače na schopnost hudební improvizace. Na vnímání rozdílů melodiky, seznámit se s historií vývoje současné moderní hudby, naučit se pracovat s hudebním motivem, cíleně vézt melodickou linku. Uvědomit si hudební jazyk, pochopit, jak ho používat a rozvíjet. Rozšířit si znalosti o funkční harmonii. Rozvinout hudební schopnosti nad úroveň interpretace. Motivovat se k dalšímu osobnímu, hudebnímu rozvoji. Získat zcela nové zážitky z hudební praxe. Získat nový pohled na hudební vyjádření. Naučit se metody, vedoucí ke schopnosti improvizace, a tedy i její následné začlenění do výuky žáků ZUŠ.

PROGRAM SEMINÁŘE

 • Jak začít s improvizací.
 • Co je to groove.
 • Rytmický jazyk konnakol.
 • Co je to melodické vedení.
 • Jak vytvářet hudební obsah – „brutal jazz“
 • Jak používat melodiku.
 • Co je to hudební jazyk.
 • Jak pracovat s motivem.
 • Jak budovat intervalový sluch.
 • Jak používat metronom.
 • Bodové hraní.
 • Formy improvizované hudby.
 • Metodika výuky.
 • Praktické ukázky.

Více informací o semináři a případném přihlášení se získáte u Lucie Rezkové na emailu lucie.mlejn@gmail.com

www.hudebnijazyk.cz