Menu

Rösnerovo oko aneb Nutkání souložit se sochami

Sobota 3.3. / 12:00 / Divadlo

V rámci přehlídky Stodůlecký Píseček 2018.

„Možná, že kdybys plakala hned před komisí, jistá šance by tu byla.“ Divadelní konference, ve které se Puchmajer pokouší přijít na kloub mladým lidem a jiným nepříjemnostem. Chlebíčky budou.

Pražský amatérský divadelní soubor Antonín Puchmajer D.S., pokračovatel Kulturně divadelního spolku Puchmajer a divadelního souboru Antonín D.S., přichází po hudebně – činoherním Kabaretu (2011), pohybově – činoherní inscenaci Spánek nikdo nevolá (2013), „sluníčkovém“ kabaretu Be Pozzy! (2014) a vysoce stylizovaném, devised dokudramatu Jako (škorperetka) (2015) s divadelní konferencí, ve které se pokouší přijít na kloub mladým lidem a jiným nepříjemnostem. Chlebíčky budou.

Vymysleli a hrají: Vladrimír Mikulka – Kateřina Rudčenková – Jakub Škorpil – Martin J. Švejda – Hana Tillmanová

Režie: Vladimír Mikulka a kol.

Hraje se na malém sále.