Menu

Pražský komorní balet: On/a … premiéra

Čtvrtek 29.6. / 19:30 / Divadlo / KD Mlejn

 „On/a“ – premiéra 2023

Termín a místo konání: 29.6.2023 (19:30), KD Mlejn 

 

“S/he” – premiere 2023

Date and place: 29 June 2023 (07:30), Kulturní dům Mlejn 

 

Nová premiéra PKB představí původní choreografie na téma „genderové nerovnosti v tanečním umění“. Současný tanec je stále oblastí, kde všichni umělci bez ohledu na gender bojují za důstojnou existenci a prioritou je přežít a tvořit. O to více v době „poCOVIDové“.

K premiéře byli přizváni zahraniční choreografové Ji-Eun Lee (Jižní Korea), Lidia Wos (Švédsko) a Lórand Zachár (Maďarsko), kteří působí na volné noze, spolupracují zejména s nezávislými tanečními soubory a současně vyučují na tanečních konzervatořích a akademiích múzických umění. Mají tedy bohaté zkušenosti nejen s uměleckou tvorbou, ale i fungováním nezávislých těles v zahraničí a předáváním zkušeností mladším kolegům.

 

New Premiere: The Prague Chamber Ballet will present original choreographies taking on the topic of “gender inequality in dance art”. In the field of contemporary dance, everybody, irrespective of their gender, fights for dignified existence, where the need to survive and create is the priority.  This is true all the more in the “post-COVID” times.  

Foreign choreographers Ji-Eun Lee (South Corea), Lidia Wos (Sweden) and Lórand Zachár (Hungary) were invited to prepare their pieces for the premiere. They are freelance artists who co-operate mainly with independent ensembles and also teach at dance conservatories and academies of fine arts. They are thus experienced not only in artistic creation, but also in the operation of independent ensembles abroad and sharing their knowledge with younger colleagues.   

 

Tři choreografové, tři příběhy beze slov: na vlně současného tance. Pražský komorní balet tak, jak ho neznáte.

 

Three choreographers, three stories without words: on the wave of contemporary dance. Prague Chamber Ballet as you don’t know it.

 

 

Na hraně iluze

Choreografie: Lidia Wos

Hudba: 

Ve světě, kde nic nedává smysl, může být první dojem zavádějící. Choreografka Lidia Wos vás ve svém novém díle, vytvořeném přímo pro Pražský komorní balet, zve do světa pokřivených obrazů a dějových zvratů. Do světa, kde hranici mezi fantazií a realitou určuje jen vaše představivost. Do světa, kde je stůl někdy opravdu jen stolem a ze zadní části lebky lze vyčíst celý lidský příběh. Pojďte spolu s tanečníky tančit na hraně iluze. 

Lidia Wos je švédsko-polská choreografka známá svým osobitým jazykem, který se vyznačuje kroutivými pohyby, překvapivými pozicemi těla a absurdním humorem. Dalším typickým znakem její tvorby je muzikalita. V tomto díle používá mimo jiné hudbu Johanna Sebastiana Bacha. Její starší díla jsou uváděna po celém světě. Choreografie Na hraně iluze je jejím prvním počinem pro Pražský komorní balet. 

 

On the Edge of Illusion 

Choreography: Lidia Wos

Music: 

Appearances can be deceptive in a world where nothing make sense. In her new work, specially created for the Prague Chamber Ballet, choreographer Lidia Wos invites you to follow her into a world filled with twisted images and imaginary twists. A world where your own imagination decides the borders between fantasy and reality. A world where a table sometimes is just a table and where the back of a naked skull can tell the full story of a person’s life. Join the dancers in their attempts to balance on the edge of illusion.

Lidia Wos is a Swedish-Polish choreographer known for her personal chorographical language filled with twisted movements, unexpected body angles and absurd humour. Musicality is another of her trademarks and in this piece, she is using music by Johann Sebastian Bach among others. Her previous works have been presented on stages all over the world. On the edge of illusion is her first creation for the Prague Chamber Ballet.

 

Špetka krutosti

Choreografie: Ji-Eun Lee 

Hudba: 

Tento kus ukazuje, jak se v lidské mysli rodí zloba a táhne se za svědomím dotyčného jako ocas. Ten je stále delší a těžší, ovíjí se kolem těla, až člověku sevře duši. Zloba dusí duši jako smog, a nakonec ji celou pozře. Tak negativní emoce ničí lidského ducha. 

 

Slightly malicious

Choreography: Ji-Eun Lee 

Music: 

This piece describes how malice can arise inside the human mind and latch onto that person’s consciousness like a tail. This tail becomes longer and heavier, wrapping around the person until it constricts the soul. Malice chokes the soul like smog and eventually swallows it whole. This is how negative emotions harm the human spirit. 

 

CD title (Recording music)

Hildegard von Bingen: O Jerusalem (1996)

Name of composer: Sequentia

Track title: O Jerusalem

Length of the music: 10’26’’

Interpreters(musicians): Hildegard von Bingen

Composer: HM Park

 

Ornament

Choreography: Loránd Zachár 

Music: Marin Marais

Tato zábavná dvacetiminutová choreografie připomíná atmosféru barokních bálů, kde se tančí na hudební etudy soudobého skladatele Marina Maraise nazvané Básně bláznovství. Na jevišti se střídají groteskní návaly energie s něžnými cituplnými výjevy tu v rychlém, tu v pomalém tempu.

Nečekejte nic více, ani nic méně než něco přes čtvrthodinku bláznivé podívané slibující příjemný odpočinek.. 

 

The choreography aims to evoke the atmosphere of the ball evenings of the Baroque era, based on the musical etudes of the baroque composer Marin Marais entitled Poems of Madness.

The entertaining twenty-minute dance piece is a grotesque gallery of energy storms and lovely emotional echoes, which pours onto the stage in musical movements of varying speed.

Nothing more, nothing less, than a quarter of an hour of supporting madness, that promises pleasant relaxation..

 

Více informací: www.prazskykomornibalet.cz