Menu

Natálie Skotáková: …jenž jednou pomine.

Sobota 26.3. / 19:30 / Interaktivní taneční vernisáž / KD Mlejn

Pohyb, jenž jednou pomine.

Zaznamenání okamžiku, jenž jednou pomine.

Tah ruky, jenž jednou pomine.

Melodie, jenž jednou pomine.

Pozorujete umění a zároveň jste jeho součástí. Moment náhody, kouzlo momentu. Spojení uměleckých činností v jeden čas na jednom místě. Interaktivní výstava zabývající se procesem pomíjivosti a pomíjivostí procesu v současné vizuální tvorbě. 

Proces tvorby,

Komunikace,

Chvíle,

…jenž jednou pomine. 

Dramaturgie, režie: Natálie Skotáková 

Asistentka dramaturgie: Adéla Kašparová

Taneční interpretace: Adéla Kašparová, Terezia Hrabánková, Anežka Hrabánková, Tadeáš Chmel, Jakub Šesták, Jan Novotný, Alexandr Veselý

Hudební interpretace: Adam Egyházi, Eduard Soukup

Výtvarná interpretace: Martina Zachrlová, Daniel Skoták

Fotografická, audiovizuální intepretace: Natálie Skotáková

Instituce: VŠKK – Vysoká škola kreativní komunikace

Vedoucí bakalářské práce: MgA. Jaroslav Fišer