Menu

Petra Fornayová a kol.: KONIEC KONIEC

Pátek 4.6. / 17:30 / Divadlo / KD Mlejn

Zánik, postupný, vlastne akoby nenásilný, bude spočiatku možno nepríjemný. Ale potom príde úľava.  Ja tuším. Ja viem. Ja cítim. Len neviem, čo väčšmi. Či väčšmi tuším alebo viem.

Peter Macsovszky_Tantalópolis (hlavná cena Anansoft  Litera 2017)

Predstavenie tematizuje koniec vo viacerých líniách: koniec umeleckej kariéry, koniec fyzického života, koniec sociálneho života – ako forma nesúladu človeka a spoločnosti.

Ponúkajú sa nám paralelné svety možného fungovania, nutnosť sa rozhodovať je konfrontovaná s náhodilosťou dianí. Ide o duet, ale zároveň o samostatné sóla. Mužsko-ženské rozdelenie úloh text – pohyb je načrtnutím možného archetypálneho vymedzenia rolí. Text ostáva konkrétnym, vyvoláva presné obrazy, kým tanec je abstraktným prvkom, potrebným pre otvorenie niekedy až príliš presných významov textu.

Videoprojekcia určuje vizuálny rámec celého predstavenia, hľadá  umiestnenia kapitol do mapy diania. Vytvára priestor pre existenciu dvoch postáv v mape možných skutočností.

Koncept, dramatizácia textu a réžia: Petra Fornayová

Tvorba a interpretácia: Petra Fornayová, Vlado Zboroň

Vizuály a technická réžia: Jakub Pišek

Hudba: Fero Király, spev Petra Fornayová

Použité texty: Peter Macsovszky_Tantalópolis, Peter Šulej_Archetypálne leto / Na brehu mora Niekde v meste_ Koniec modrého obdobia / vstup (problémy s knižnicou)

Technická podpora: Slavomír Šmálik

Grafika PR materiálov: Miriam Gavula

Záznam a trailer: DogDocs – Adam Hanuljak

Foto: Júlia Blažejová

Premiéra: 30.5.2018, A4, Bratislava

Trailer:

Tvorbu  a reprízy predstavenia podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.