Menu

Beseda „Fenomén POHÁDKA v současném divadle pro děti“ v rámci ASSITEJ CZ festivalu divadla pro děti a mládež

Čtvrtek 2.9. / 14:00 / Různé / KD Mlejn

Beseda s odborníky na divadlo pro děti a mládež / KD Mlejn

Fenomén POHÁDKA v současném divadle pro děti

Repertoár divadel, která hrají pro děti, často vychází z lidových nebo zlidovělých pohádek. Tyto pohádky se formovaly a formují po staletí. Jak k nim přistupují současní tvůrci? Jakým způsobem promlouvá dnes k dětem klasická pohádka? Tomu se bude věnovat beseda v rámci přehlídky Českého střediska ASSITEJ, mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež. Beseda je určena pro širokou i odbornou veřejnost. Zvláště přínosná může být pro pedagogy základních i mateřských škol, studenty pedagogických a uměleckých oborů a další zájemce o dané téma. Součástí je též otevřená diskuse.

 

Festival divadla pro děti a mládež

Assitej CZ