Menu

Program

Pondělí 14.8. / 9:00 / Pro děti / KD MlejnPříměstský tábor pro TEENy KD Mlejn + Cirqueon (14.-19.8.2023)
Vstupné4.600,- Kč
Pondělí 21.8. / 8:00 / Pro děti / KD MlejnPříměstský tábor HUDBA & CIRKUS (21.-25.8.2023)
Vstupné3.400,- Kč
Pondělí 28.8. / 9:00 / Pro děti / KD MlejnPříměstský tábor CIRKUS II. (28.8.-1.9.2023)
Vstupné3.000,- Kč

Informace o vstupném

Dětské pořady v neděli v 15h:

  • děti i dospělí 100,- Kč

Divadelní a pohybová představení:

  • 250,- / 150,- / 100,- Kč
  • zvýhodněná cena platí pro studenty (do 26 let), ZTP, seniory (65+)

Ostatní představení:

  • vstupné je uvedeno u jednotlivých představení, pohybuje se od 100,- Kč do 400,- Kč
  • zvýhodněná cena platí pro studenty (do 26 let), ZTP, seniory (65+)
  • speciální vstupné je avizováno u programů spolupořádaných MČ Praha 13 pro vybrané skupiny občanů

Koncerty:

  • vstupné je uvedeno u jednotlivých koncertů, pohybuje se od 150,- Kč do 600,- Kč
  • zvýhodněná cena platí pro studenty (do 26 let), ZTP, seniory (65+)

Zakoupené vstupenky je možno vrátit vždy, když je program zrušen ze strany pořadatele (důvody na straně umělce nebo KD Mlejn), a to do 30 dnů po datu jeho plánovaného konání. Dále je možno vstupenku vrátit před akcí, a to pouze v případě, že je program vyprodán a o vrácenou vstupenku má zájem další divák. V uvedených případech obdrží majitel vstupenky nazpět plnou hodnotu vstupného. V jiných případech se vstupné nevrací.