Menu

Program

Sobota 1.10. / 17:00 / Koncert / Spolkový dům, StodůlkyKoncert pro radost … Spolkový dům
Vstupné190,- Kč (zajišťuje pořadatel akce)
Čtvrtek 13.10. / 19:30 / Koncert / KD MlejnAsonance (NÁHRADNÍ TERMÍN 27.11.2022)
Vstupné
Pátek 14.10. / 19:30 / Divadlo / KD MlejnMarc Camoletti: Na správné adrese (La bonne adresse)
Vstupné150,- Kč
Sobota 15.10. / 19:00 / Tanec / KD MlejnEglal: Orient Connection
Vstupné350,- Kč na galashow
Neděle 16.10. / 15:00 / Pro děti / KD MlejnCirkusový workshop pro děti a rodiče
Vstupné300,- Kč základní vstupné pro jednoho rodiče a jedno dítě, každý další člen rodiny 100,- Kč
Pátek 21.10. / 19:30 / Tanec / KD MlejnMANUS Art Collective: Míření … Premiéra
Vstupné250,- Kč a 150,- Kč (studenti, senioři 65+, ZTP)
Sobota 22.10. / 19:30 / Tanec / KD MlejnMANUS Art Collective: Míření
Vstupné250,- Kč a 150,- Kč (studenti, senioři 65+, ZTP)

Informace o vstupném

Dětské pořady v neděli v 15h:

  • děti i dospělí 100,- Kč

Divadelní a pohybová představení:

  • 250,- / 150,- / 100,- Kč
  • zvýhodněná cena platí pro studenty (do 26 let), ZTP, seniory (65+)

Ostatní představení:

  • vstupné je uvedeno u jednotlivých představení, pohybuje se od 100,- Kč do 400,- Kč
  • zvýhodněná cena platí pro studenty (do 26 let), ZTP, seniory (65+)
  • speciální vstupné je avizováno u programů spolupořádaných MČ Praha 13 pro vybrané skupiny občanů

Koncerty:

  • vstupné je uvedeno u jednotlivých koncertů, pohybuje se od 150,- Kč do 600,- Kč
  • zvýhodněná cena platí pro studenty (do 26 let), ZTP, seniory (65+)

Zakoupené vstupenky je možno vrátit vždy, když je program zrušen ze strany pořadatele (důvody na straně umělce nebo KD Mlejn), a to do 30 dnů po datu jeho plánovaného konání. Dále je možno vstupenku vrátit před akcí, a to pouze v případě, že je program vyprodán a o vrácenou vstupenku má zájem další divák. V uvedených případech obdrží majitel vstupenky nazpět plnou hodnotu vstupného. V jiných případech se vstupné nevrací.