Menu

Závěrečné představení Taneční skupiny DEMO

Pátek 11.6. / 18:00 / Tanec

Taneční skupina DEMO byla založena v září 2011. Název skupiny vznikl z písmen tanečních stylů, kterým se skupina věnuje a to: disco dance, street dance a modern dance. V současné  době působí na na Praze 4, 5 a 13. Hlavním cílem skupiny je především radost z tance a efektivní využití volného času dětí jejich vzděláváním a rozšiřováním schopností a dovedností. 

https://www.tanecniskupinademo.cz/