Menu

Taneční večery studentů HAMU: Zpověď / Ambush

Pátek 17.5. / 19:30 / Tanec / KD Mlejn

V průběhu večera představí svou inscenaci Kateryna Lopakhtina a Šárka Říhová.

 

Kateryna Lopakhtina: Zpověď

CZ

Když člověk pochopí, že zrada není tak neobvyklý jev, četné nože v zádech se potom stávají štítem, který ho chrání. Spolu s ochranou přichází něco nového – osamělost. Přijde i pochopení? Odpuštění?

ENG

When you realize that betrayal is not so rare, the knives in your back turn into a shield that protects you. Along with the protection comes something new – loneliness. Will you understand? Will you forgive?

 

 

TVŮRČÍ TÝM / CREATIVE TEAM:

Choreografie / Choreography: Kateryna Lopakhtina

Hudba / Music: Yelizaveta Liakh

Interpretace / Intepretation: Polina Kim, Maria Sapožnikova, Aneta Sahulová, Amálie Špachtová, Emma Mrázková, Eugene Nam

Scénografie / Set design: Nikita Kurnikov

Light design / Light design: Tomáš Příkrý

Produkce / Production management: Anna Bondar

Kostýmy / Costumes: Anna Bondar

Fotografie / Photography: Timur Dronov

Pedagogické vedení / Pedagogical supervision: Mgr. Jan Kodet

 

Kateryna Lopakhtina je choreografkou a tanečnicí, bývalou studentkou Ľvovské univerzity (UA) a současnou studentkou Akademie múzických umění v Praze. Z počátku se věnovala street dance, následně se začala zabývat moderním a experimentálním tancem. / Kateryna Lopakhtina is a choreographer and dancer, former student of Lviv University (UA) and current student of the Academy of Performing Arts in Prague. She starte dout as a street dancer, then became involved in modern and experimental dance.

Polina Kim si v průběhu života vyzkoušela různé taneční styly včetně hip hopu, jazz funku, contemporary, experimental nebo high hills. Obdivuje tanec a pohyb v každém jeho projevu. / Polina Kim has tried various dance styles throughout her life including hip-hop, jazz-funk, contemporary, experimental and high hills. She admires dance and movement in all its manifestations.

Maria Sapožnikova začala tančit ve svých 5 letech. Tančí především ve stylu contemporary. V poslední době ráda zkouší nové styly. Na tanci miluje možnost poznat sebe sama z různých stránek. / Maria Sapozhnikova started dancing at the age of 5. She dances mainly in the contemporary style. Recently she likes to try new styles. What she loves about dancing is the opportunity to explore different sides of herself.

Aneta Sahulová je studentkou oboru taneční výchovy kombinovaného studia na Akademii múzických umění v Praze. Působí na Základní umělecké škole ve Zruči nad Sázavou. Jako členka Brownies Company získávala zkušenosti v různých tanečních odvětvích. / Aneta Sahulová is a student of dance education at the Academy of Performing Arts in Prague. She works at the Primary Art School in Zruč nad Sázavou. As a member of Brownies Company she gained experience in various dance branches. 

Amálie Špachtová je studentkou Akademie múzických umění v Praze oboru Pedagogika moderního tance. V roce 2022 ukončila studium na Pražské Taneční Konzervatoři. / Amálie Špachtová is a student of the Academy of Performing Arts in Prague, majoring in Pedagogy of Modern Dance. She graduated from the Prague Dance Conservatory in 2022.

Emma Mrázková začala tančit ve Studiu Emotion ve svých 4 letech a momentálně studuje na Pražské Taneční Konzervatoři. / Emma Mrázková started dancing at Studio Emotion at the age of 4 and is currently studying at the Prague Dance Conservatory.

Eugene Nam je tanečník a choreograf. Byl hlavním choreografem v DAP TEAM SMOOTHIES při Dance Academy Prague. / Eugene Nam is a dancer and choreographer. He was the main choreographer in DAP TEAM SMOOTHIES at Dance Academy Prague.

Yelizaveta Liakh je studentkou Akademie múzických umění v Praze oboru Zpěv. Je skladatelkou hudby pro hru Arma. / Yelyzaveta Liakh is a student of the Academy of Performing Arts in Prague, majoring in Singing. She is a composer of music for the play Arma.

 

Šárka Říhová: Ambush

CZ

,,Vstupovat nepopsaný, neponičený. A s každým novým krokem se trhat, lámat, zkoušet svou

odolnost. A opět se snažit poskládat, vyžehlit, poslepovat. A pak jít dál. Přijmout své kořeny.”

 

Psychomagie kombinuje psychologické a magické principy s cílem podporovat emocionální uzdravení a osobní rozvoj. Je to přístup, který spojuje elementy psychoterapie, rituálů
a symboliky s vírou v moc kreativity a imaginace jako prostředků pro překonání osobních problémů a traumatu.

 

Volně inspirováno životem a autobiografií Alejandra Jodorowského.

 

ENG:

„Enter as an unwritten, undamaged. And with every new step tearing, breaking, testing your resistance. And then again, trying to put it back together, iron it, glue it. And then move on. Accept your roots“

 

Psychomagic combines psychological and magical principles to promote emotional healing and personal development. It is an approach that combines elements of psychotherapy, ritual and symbolism with a belief in the power of creativity and imagination as a means of overcoming personal problems and trauma.

 

Loosely inspired by the life and autobiography of Alejandro Jodorowsky.

 

 

TVŮRČÍ TÝM / CREATIVE TEAM:

Choreografie / Choreography: Šárka Říhová

Asistent choreografie / Assistant of choreography: Anna Kroupová

Hudba / Music: Tomáš Reindl, Kryštof Záveský

Interpretace / Intepretation: Anna Kroupová, Lenka Nahodilová, Aneta Bočková, Šimon Klus

Scénografie a kostýmy / Set design and costumes: Šárka Říhová

Light design: Vojtěch Brtnický

Pedagogické vedení / Pedagogical supervision: Mgr. Jan Kodet

Poděkování / Special thanks to: Jan Razima, Pavla Kamanová, Oldřich Procházka

 

Šárka Říhová je absolventkou konzervatoře Duncan Centre a studentkou bakalářského programu na HAMU obor choreografie. Je tanečnicí a akrobatkou v souboru Cirk La Putyka, Holektiv, ManusArt Co., Dočasná Company a SPOLK. / Šárka Říhová is a graduate of the Duncan Centre Conservatory and a student of the Bachelor’s programme at HAMU in choreography. She is a dancer and acrobat in Cirk La Putyka, Holektiv, ManusArt Co., Dočasná Company and SPOLK.

Lenka Nahodilová je absolventkou katedry alternativního a loutkového divadla na DAMU. V současnosti působí jako tanečník a akrobat v souboru Cirk La Putyka. Díky festivalu Menteatrál se podílí na divadelních projektech s lidmi s mentálním postižením. / Lenka Nahodilová graduated from the Department of Alternative and Puppet Theatre at DAMU. She is currently working as a dancer and acrobat in Cirk La Putyka. Thanks to the Menteatrál festival she participates in theatre projects with people with mental disabilities.

Aneta Bočková je studentkou nonverbálního divadla na HAMU. Aktuálně spolupracuje se soubory Pocket Art, Cirk La Putyka a nebo Tantehorse. Aneta je tanečnice a akrobatka, ale mezi její další umělecké stránky patří například zpěv nebo hra na klavír. / Aneta Bočková is a student of non-verbal theatre at HAMU. She is currently working with Pocket Art, Cirk La Putyka and Tantehorse. Aneta is a dancer and acrobat, but her other artistic sides include singing and playing the piano.

Anna Kroupová je absolventkou konzervatoře Duncan Centre a taneční katedry na HAMU obor choreografie. Anna aktivně působí jako taneční pedagog a interpret. Především v uměleckém kolektivu Manus Art Co. nebo Dočasná Company. / Anna Kroupová is a graduate of the Duncan Centre Conservatory and the dance department at HAMU, majoring in choreography. Anna is active as a dance teacher and performer. Mainly in the artistic collective Manus Art Co. or Temporary Company. 

Šimon Klus je absolventem konzervatoře Duncan Centre. Spolupracoval na několika projektech s Lenkou Vagnerovou nebo Cirk La Putyka. / Šimon Klus is a graduate of the Duncan Centre Conservatory. He has collaborated on several projects with Lenka Vagnerová and Cirk La Putyka.