Menu

Rezidence Jana Korb / Stéphanie NDuhirahe (18.-24.1.2021)

Pondělí 18.1. / 9:00 / Rezidence

#AbleBodiesAndStones // ŠRÁMY/ la débattue

Tento projekt je dialogem mezi dvěma sóly:

#AbleBodiesAndStones umělkyně Jany Korb a ŠRÁMY/ la débattue závěsné akrobatky Stéphanie NDuhirahe. Zároveň je dialogem mezi fyzickou performancí a cirkusem. Stéphanie a Jana si skrze práci s kameny, lany a hrazdou kladou otázky ohledně vztahu mezi tělem, bolestí, schopností a pamatováním.

Projekt #AbleBodiesAndStones zkoumá tělo mezi disciplínou a alternativními schopnostmi, mezi fyzikalitou cirkusu a zraněním, mezi adrenalinovým opojením a bolestí.

Hlavním tématem díla Šrámy/ la débattue jsou otázky jako: Co je to zapamatování si? Co si my a naše těla odnášíme z různých životních příběhů? Jak můžeme mluvit o bolesti? Během této rezidence proplétají Jana a Stephanie své samostatné dramaturgie ve společné dílo.

Premiéra projektu je naplánovaná na listopad 2021 v divadle LOFFT v Lipsku.

Ve Mlejně toto představení uvedeme hned, jak to bude možné.

 

—-

 

This project is a dialog of 2 solos: #AbleBodiesAndStones from Jana Korb and ŠRÁMY/ la débattue from Stéphanie NDuhirahe, between physical performance and circus.
Using stones , ropes and trapeze Stéphanie and Jana question the relation between body, pain, ability and remembrance.
More precisely,
#AbleBodiesAndStones, explores the body situated between discipline and alternative ability, between circus physicality and injury, between adrenalin high and pain.
And the Main topic of Šrámy/ la débattue is:
What is remembrance? What do we and what do our bodies hold from different stories of life? How can we speak about pain?
For this residency Jana and Stephanie weave their work together for a joint dramaturgy.
This piece will be premiered at LOFFT Theater in Leipzig in November 2021.
(And in Mlejn we hope to play also in November:))