Menu

“Před sebou, před ostatními…” – předpremiéra

Neděle 5.5. / 19:00 / Akrobacie

“Před sebou, před ostatními…”

Ročníkový projekt 4. ročníku katedry nonverbálního divadla HAMU v Praze.

Autorské fyzické divadlo o vnímání sebe sama … studenti představují svou definici fyzického divadla … tělo v pohybu, divadlo, kterým tematizují sebe a společnost … Jak se vnímají? Jak vnímají ostatní nebo jsou jimi vnímání? Jaké situace a otázky s nimi hýbou? Křehkost bytí a tvrdá realita. Svět podvědomí se prolíná s přítomným okamžikem představení, překvapivá tělesnost, tragikomické vyznění vlastního já, skupina a jedinec…absurdita a nepředvídatelnost situací, které každý zná. Já vs. vy, já vs. ty, já vs. já. Pevná forma pohybu se setkává s improvizací, pohyb s nehybností, ticho s osobní melodií každého interpreta.

Autoři / performance: Zuzana Drábová, Bára Ješutová, Ludmila Ješutová, Šimon Pliska, Andrej Lyga, Jonatan Vnouček, Taro Tamura, Albert Piňol, Adrian Oliva, Marc Servera

Hudba: Sakra Buraja / Vladimír Cháb

Pedagogické vedení / režie: Roman Horák

“Me in front of myself, me in front of the others…“

Performance of the 4th year of The Department of Nonverbal Theatre HAMU Prague.

Devised physical theatre about the personal perception of oneself…the students present their definition of physical theatre…the body in motion, theatre, through which they are reflecting themselves and society…How do they perceive themselves? How do they perceive the others or are they perceived by the others? What kind of situations and question are moving them? The fragility of being and the hard reality. The unconscious is overlapping into the present moment of performance, a suprising physicality, tragicomical outcome of “I” ( myself ), the group and the individual…the absurdity und unpredictability of situations, which everyone knows. Me against them, me against you, me against myself. Them fixed form is meeting improvisation, movement is confronting staticity, silence the personal melody of each performer.

Authors / performance: Zuzana Drábová, Bára Ješutová, Ludmila Ješutová, Šimon Pliska, Andrej Lyga, Jonatan Vnouček, Taro Tamura, Albert Piňol, Adrian Oliva, Marc Servera

Music: Sakra Buraja / Vladimír Cháb

Pedagogical supervision / direction: Roman Horák