Menu

FUN FATALE 2019 – Natalie Reckert: NATALIE INSIDE OUT

Pátek 15.3. / 19:30 / Akrobacie

Natalie Reckert: NATALIE INSIDE OUT

Splynutím cirkusus a interactivních technologií zkoumáme vztah
mezi skutečným a zprostředkovaným tělem. Prolínáním živé akrobatické
performance, extrémního detailního záběru ve slow-motion
a mluveného slova přetváříme pohyb na krajinu promítanou na
plátno. Zajímá nás, jak mohou digitální média interpretovat a reprezentovat
lidské tělo a zároveň odkrývat zásadní mechanismy, emoce
a motivace.

trailer: https://vimeo.com/247390362

délka: 60 minut
Autor a performer: Natalie Reckert a Mark Morreau
Supervize: Joyce Henderson
Cirkoanalýza: John-Paul Zaccarini
Produkce: Reckert & Morreau za podpory Jo Mackie
Avatar kostým: Jessie Walters

www.nataliereckert.com

Fusing circus and interactive technologies, we set out to investigate
the relationship between the actual, and the mediatised body.
Through a blend of live acrobatic performance, extreme close up
slow-motion video, and spoken word, we take movement on stage
and transform it into projected landscapes on screen, examining the
ways in which digital media can interpret and represent the human
body, whilst revealing its underlying mechanics, emotions and motivations.

Length: 60 minutes

Created and Performed by Natalie Reckert and Mark Morreau
Outside Eye: Joyce Henderson
Circoanalysis: John-Paul Zaccarini
Produced by Reckert & Morreau with support from Jo Mackie
Avatar costume: Jessie Walters
Premiéred in April 2018 at The Lowry in Salford and in Jacksons
Lane Theatre London

www.nataliereckert.com