Menu

Hodina HV jinak

Žáci ZŠ a gymnázií (prima až kvarta)

Naším cílem je zpříjemnit hodinu hudební výchovy radostnou a zábavnou formou. Zapojíme děti pomocí hudebních hrátek, snadných písní a vtipných glos do výuky, kterou budou považovat za hru. Díky hravé formě si však osvojí rytmus, intonaci, hudební názvosloví, zpěv, dechové techniky a v navazujících lekcích i hru na různé hudební nástroje (především orffovy nástroje, boomwhackers, případně klavír).

 

Hodina HV jinak je vhodná pro všechny žáky základních škol a nižšího stupně gymnázií (do 15 let).

Délka hodiny je 60 min.

Vstupné 100,- Kč / dítě (minimální cena za skupinu je 1.500,- Kč).

Termín dle domluvy, kontaktní osoba MgA. Zuzana Malina, mail: zuzana.mlejn@gmail.com