Menu

Hodina HV jinak

Žáci ZŠ a gymnázií (prima až kvarta)

V šedesáti minutách si žáci ZŠ a gymnázií (prima až kvarta) vyzkouší své hudební znalosti a zábavnou formou si procvičí rytmus, intonaci, noty, zpěv i hru na různé hudební nástroje.

Termín podle domluvy, kontaktní osoba MgA. Lucie Rezek Silkenová, mail: lucie.mlejn@gmail.com