Menu

Současný tanec pro dospělé – mírně pokročilí

SEMESTR PODZIM 2024/2025 (září 2024 – leden 2025)
Kurz obsahuje 17 lekcí

NABÍZENÝ KURZ:
Současný tanec pro dospělé (mírně pokročilí)

LEKTORKA: Petra Houšková

NÁPLŇ KURZU:
Současný tanec v sobě zahrnuje více tanečních technik, které si vybírá napříč minulostí, kombinuje je a proměňuje. Jako přístup k tanci je zaměřen na zkoumání pohybu lidského těla a na vztahu těla a mysli. Běžně setkat s rozlišením technik Graham, Duncan, Cunningham, Limon a jinými. Tyto techniky jsou ucelenou tréninkovou soustavou a základem pro tanečníky, protože se na nich učí práci s centrem, dýchání, stabilitě, přesnosti a výrazu. Více se o specifikaci současného tance můžete dočíst zde.
Hodiny současného tance budou rozděleny na dvě části. Část první se bude soustředit převážně na zahřátí, protažení jednotlivých svalových skupin a na technická cvičení, která zahrnují práci se zemí, pohyb v prostoru i interakci s ostatními účastníky. Druhá polovina lekce bude zaměřena na nácvik taneční variace, která bude zaměřena na uplatnění techniky z předchozích cvičení a převážně na rozvoj osobnosti v pohybu.
Petra Houšková je absolventkou taneční konzervatoře Duncan Centre v Praze. V rámci studia absolvovala semestrální stáž na portugalské taneční univerzitě Escola superior de danca v Lisabonu. Dále je absolventkou Katedry primární pedagogiky Pedagogické Fakulty Univerzity Karlovy a Katedry výchovné dramatiky na pražské DAMU. Věnuje se převážně pedagogické činnosti v oborech tanečně pohybové a dramatické výchovy, která ji baví a naplňuje. Působí jako pedagog na Tanečním oddělení ZUŠ Charlotty Masarykové v Praze a vedla semináře tanečně pohybové a dramatické výchovy například v rámci festivalu Vyšehrátky, Noc divadel na DAMU, Tanec srdcem, Dětská scéna či Tanambouré. Je členkou pražské taneční skupiny Dočasná Company.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:
Každou středu od 18. září 2024 do 29. ledna 2024 v čase 19:00 – 20:00.
Prázdniny, během kterých kurz nebude: 30. 10. 2024, 25. 12. 2024 a 1. 1. 2025
KD Mlejn na adrese Kovářova 4 – Praha 13 v 1. patře v sále č. 205. Děti i dospělí využívají šatny v přízemí.

PŘIHLÁŠENÍ:
Pro stávající kurzisty: od soboty 1. 6. 2024 (Stávající kurzisté mají 14 dní možnost přednostního přihlášení.)
Přihlášení pro nové zájemce: od neděle 16. 6. 2024
Aktuálně vypsané kurzy naleznete ve Webookeru, přihlášení do kurzu je možné pouze na tomto odkazu. Pokud je vámi vybraný kurz obsazený, hlaste se jako náhradníci rovněž přímo v systému Webooker.

CENA, ZPŮSOB PLATBY:
Současný tanec pro dospělé – mírně pokročilí … 3.145 Kč (jedno pololetí / 17 lekcí)
Platbu proveďte převodem na účet č. 2802130148/2010 (Nezapomeňte uvést variabilní symbol, který se vygeneruje po přihlášení, do zprávy pro příjemce napište jméno studenta a kurz, tj. Tanečník Mlejnský – Současný tanec středa 19:00), nebo v hotovosti či kartou na recepci KD Mlejn (www.mlejn.cz). Splatnost je 10 dnů od přihlášení na kurz.

KONTAKT NA KOORDINÁTORKU KURZŮ:
Kristýna Pospíšilová
kristyna.mlejn@gmail.com
mobil: +420 608 111 516

Přihlášení ke kurzu

Na tento kurz se můžete přihlásit přes webooker.cz.