Menu

Současný tanec

SEMESTR JARO 2022 (leden – červen 2022)

Kurz obsahuje 22 lekcí.

Každou středu od 26. ledna do 29. června 2022

Prázdniny, během kterých kurz nebude: 9.3.2022

LEKTORKA: Petra Houšková

Současný tanec v sobě zahrnuje více tanečních technik, které si vybírá napříč minulostí, kombinuje je a proměňuje. Jako přístup k tanci je zaměřen na zkoumání pohybu lidského těla a na vztahu těla a mysli. Běžně setkat s rozlišením technik Graham, Duncan, Cunningham, Limon a jinými. Tyto techniky jsou ucelenou tréninkovou soustavou a základem pro tanečníky, protože se na nich učí práci s centrem, dýchání, stabilitě, přesnosti a výrazu. Více se o specifikaci současného tance můžete dočíst zde. 

Hodiny současného tance budou rozděleny na dvě části. Část první se bude soustředit převážně na zahřátí, protažení jednotlivých svalových skupin a na technická cvičení, která zahrnují práci se zemí, pohyb v prostoru i interakci s ostatními účastníky. Druhá polovina lekce bude zaměřena na nácvik taneční variace, která bude zaměřena na uplatnění techniky z předchozích cvičení a převážně na rozvoj osobnosti v pohybu.

Petra Houšková je absolventkou taneční konzervatoře Duncan Centre v Praze. V rámci studia absolvovala semestrální stáž na portugalské taneční univerzitě Escola superior de danca v Lisabonu. Dále je absolventkou Katedry primární pedagogiky Pedagogické Fakulty Univerzity Karlovy a Katedry výchovné dramatiky na pražské DAMU. Věnuje se převážně pedagogické činnosti v oborech tanečně pohybové a dramatické výchovy, která ji baví a naplňuje. Působí jako pedagog na Tanečním oddělení ZUŠ Charlotty Masarykové v Praze a vedla semináře tanečně pohybové a dramatické výchovy například v rámci festivalu Vyšehrátky, Noc divadel na DAMU, Tanec srdcem, Dětská scéna či Tanambouré. Je členkou pražské taneční skupiny Dočasná Company.

 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:

KD Mlejn na adrese Kovářova 4 – Praha 13 v 1. patře v sále č. 205. Děti i dospělí využívají šatny v přízemí.

  • středa 20:00 – 21:00

CENA, ZPŮSOB PLATBY:

2.530,- Kč (jedno pololetí / 22 lekcí)

Platbu proveďte převodem na účet č. 2802130148/2010 (VS není potřeba, pouze do zprávy pro příjemce uveďte „jméno kurzisty a kurz“)  nebo v hotovosti či kartou na recepci KD Mlejn (www.mlejn.cz). Splatnost je 10 dnů od přihlášení na kurz.

PŘIHLÁŠENÍ:

Aktuálně vypsané lekce naleznete ve Webookeru. Přihlášení je možné pouze na této adrese. Pokud je Vámi vybraný kurz obsazený, hlaste se jako náhradníci přímo ve webookeru.

KONTAKT NA KOORDINÁTORKU KURZŮ:

MgA. Zuzana Drábová
zuzana.mlejn@gmail.com
mobil: +420 608 111 516

Přihlášení ke kurzu

Na tento kurz se můžete přihlásit přes webooker.cz.