Menu

Hudební kurzy – BICÍ

Individuální kurz hry na bicí nástroje pro děti i dospělé pod vedením Pavla Razíma.

SEMESTR JARO 2024 (kurz obsahuje 13 lekcí) – pondělky

PRVNÍ LEKCE: 4. března 2024
POSLEDNÍ LEKCE: červen 2024 (po odchození 13 lekcí dle individuální domluvy s lektorem)
PRÁZDNINY, během kterých kroužek nebude: Velikonoce 1.4.

Pavel RAZÍM je vynikajícím hráčem na bicí nástroje a měl čest zahrát si s drtivou většinou předních hudebníků a sólistů na tuzemské hudební scéně (Yo-Yo Band, jazzový kvartet Michal Gera Band, aj.). Pavel absolvoval Konzervatoř Jaroslava Ježka a Vojenskou konzervatoř v Roudnici nad Labem. Sám je také výborným pedagogem s více než dvacetiletou pedagogickou praxí. Od roku 1998 vyučuje na Pražské konzervatoři, kde je v současné době vedoucím oddělení bicích nástrojů.

MÍSTO a ČAS:
Hlavní budova KD Mlejn, první patro, učebna číslo 207. Lektor vyučuje v pondělí dle individuální domluvy, která proběhne na začátku semestru.

CENA:
500,- Kč / 45 min

Kurzovné Vám vypočítáme na základě předem domluvené docházky – od první hodiny do konce semestru, dle četnosti výuky, s možnosti odečtení školních prázdnin či předem plánované dovolené. Vše je nutné domluvit písemně/emailem s koordinátorkou kurzu Lucií. Pokud nedojde k individuální domluvě, platí se celý kurz, který obsahuje 15 lekcí.  Platbu lze uskutečnit v hotovosti nebo kartou na pokladně KD Mlejn ve foyer (po-čt 14:00-18:00) nebo převodem na účet číslo 2802130148/2010 (vyplňte variabilní symbol z faktury a napište „jméno kurzisty a název kurzu“ do zprávy pro příjemce).

KONTAKT NA KOORDINÁTORKU KURZŮ:

MgA. Lucie Silkenová
lucie.mlejn@gmail.com
+420 777 702 641

 

POSTUP PŘIHLÁŠENÍ:

1) Vyberte si kurz a obraťte se na koordinátorku: lucie.mlejn@gmail.com / +420 777 702 641.  Ta Vám předá kontakt na lektora, se kterým si sjednáte úvodní hodinu.

2) Po absolvování úvodní hodiny opět kontaktujte koordinátorku. Vyřídíte přihlášení přes webooker a společně s koordinátorkou domluvíte své případné absence v celém půlročním kurzu, až poté Vám koordinátorka spočítá kurzovné na daný semestr.

3) Zaplaťte kurzovné do 10 dnů od výzvy. Vaše registrace na kurz je tímto dokončena.

4) Věnujte pozornost Provoznímu řádu.

5) Zahájení účasti v kurzu je možné po celý rok nezávisle na probíhajícím semestru, vždy však pouze po dohodě s lektorem a koordinátorem kurzu. Cena kurzu je stanovena na základě výpočtu předpokladu absolvovaných hodin v daném semestru, kdy je cena za jednu lekci stanovena 500,- Kč. Celková cena za semestr se odvíjí od počtu předem domluvených lekcí s vynecháním svátků, prázdnin, atd. v daném semestru. Kurzovné se platí předem na celý semestr, nikoli každá hodina zvlášť.

6) Náhradní hodiny lze domlouvat přímo s lektorem jen v případě nemoci účastníka kurzu nebo z jiného závažného důvodu. Lektor není povinen hodiny nahrazovat, rozhodnutí je v jeho kompetenci podle jeho časových možností a podle časového rozvrhu v učebně. Aby mohla být hodina nahrazena nebo odečtena z celkové částky, je nutné omluvu provést nejpozději 24 hodin předem – jedná se jen o případ nemoci, peníze budou účastníkovi vráceny po předložení dokladu od lékaře. V opačném případě hodina propadá. Plánovaná krátkodobá i dlouhodobá nepřítomnost (stáže, dovolená, studijní pobyty, služební cesty…) je nutná hlásit předem, nejlépe tak, aby mohly být odečteny před výpočtem kurzovného na daný semestr.

Přihlášení ke kurzu

Na tento kurz se můžete přihlásit přes webooker.cz.