Menu

Hudební kurzy – VIOLONCELLO

Individuální kurz hry na violoncello pod vedením Jana Rezka.

SEMESTR PODZIM 2022 (kurz obsahuje 15 lekcí) – pátky

PRVNÍ LEKCE: únor 2023
POSLEDNÍ LEKCE: červen 2023
PRÁZDNINY, během kterých kroužek nebude: velikonoční prázdniny 6. – 10. dubna 2023

Jan REZEK, violoncellista, pedagog na gymnáziích v Praze a v Karlových Varech, dirigent různých orchestrů, sbormistr Karlovarského pěveckého sboru a Svatojakubského sboru v Praze.  Absolvoval na Pražské konzervatoři (violoncello), na Konzervatoři Jana Ježka (dirigování) a na pedagogické fakultě UK (sbormistrovství a HV). Pravidelně koncertuje, má lektorskou praxi z učení na ZUŠ a na Mezinárodní konzervatoři v Praze. Vyučované obory: violoncello, dirigování, hudební teorie a dějiny hudby.

MÍSTO a ČAS:
Hlavní budova KD Mlejn, první patro, učebna číslo 207. Lektor vyučuje v pátek dle individuální domluvy, která proběhne na začátku semestru.

CENA:
500,- Kč / 45 min

Kurzovné Vám vypočítáme na základě předem domluvené docházky – od první hodiny do konce semestru, dle četnosti výuky, s možnosti odečtení školních prázdnin či předem plánované dovolené. Vše je nutné domluvit písemně/emailem s koordinátorkou kurzu Lucií. Pokud nedojde k individuální domluvě, platí se celý kurz, který obsahuje 15 lekcí. Platbu lze uskutečnit v hotovosti nebo kartou na Recepci KD Mlejn (od 19. září 2022) nebo převodem na účet číslo 2802130148/2010 (vyplňte variabilní symbol z faktury a napište „jméno kurzisty a název kurzu“ do zprávy pro příjemce).

KONTAKT NA KOORDINÁTORKU KURZŮ:

MgA. Lucie Rezek Silkenová
lucie.mlejn@gmail.com
+420 777 702 641

 

Postup přihlášení na hudební kurz:

1) Vyberte si kurz a obraťte se na koordinátorku: lucie.mlejn@gmail.com / +420 777 702 641.  Ta Vám předá kontakt na lektora, se kterým si sjednáte úvodní hodinu.

2) Po absolvování úvodní hodiny opět kontaktujte koordinátorku. Vyřídíte přihlášení přes webooker a společně s koordinátorkou domluvíte své případné absence v celém půlročním kurzu, až poté Vám koordinátorka spočítá kurzovné na daný semestr.

3) Zaplaťte kurzovné do 10 dnů od výzvy. Vaše registrace na kurz je tímto dokončena.

Zahájení účasti v kurzu je možné po celý rok nezávisle na probíhajícím semestru, vždy však pouze po dohodě s lektorem a koordinátorem kurzu. Cena kurzu je stanovena na základě výpočtu předpokladu absolvovaných hodin v daném semestru, kdy je cena za jednu lekci stanovena dle hud.nástroje na 500,- Kč. Celková cena za semestr se odvíjí od počtu předem domluvených lekcí s vynecháním svátků, prázdnin, atd. v daném semestru. Kurzovné se platí předem na celý semestr, nikoli každá hodina zvlášť.

Délka jedné lekce je 45 minut. Náhradní hodiny lze domlouvat přímo s lektorem jen v případě nemoci účastníka kurzu nebo z jiného závažného důvodu. Lektor není povinen hodiny nahrazovat, rozhodnutí je v jeho kompetenci podle jeho časových možností a podle časového rozvrhu v učebně. Aby mohla být hodina nahrazena nebo odečtena z celkové částky, je nutné omluvu provést nejpozději 24 hodin předem – jedná se jen o případ nemoci, peníze budou účastníkovi vráceny po předložení dokladu od lékaře. V opačném případě hodina propadá. Plánovaná krátkodobá i dlouhodobá nepřítomnost (stáže, dovolená, studijní pobyty, služební cesty…) je nutná hlásit předem, nejlépe tak, aby mohly být odečteny před výpočtem kurzovného na daný semestr.

Přihlášení ke kurzu

Na tento kurz se můžete přihlásit přes webooker.cz.