Menu

Hudební kurzy – VIOLONCELLO

Individuální kurz hry na violoncello pod vedením Jana Rezka.

SEMESTR JARO 2022 (kurz obsahuje 15 lekcí) – pátky

PRVNÍ LEKCE: pátek 10.2.2022
POSLEDNÍ LEKCE: pátek 24.6.2022
PRÁZDNINY, během kterých kroužek nebude: jarní prázdniny 7.-13. březen, velikonoční prázdniny 14.-18. duben

Jan REZEK, violoncellista, pedagog na gymnáziích v Praze a v Karlových Varech, dirigent různých orchestrů, sbormistr Karlovarského pěveckého sboru a Svatojakubského sboru v Praze.  Absolvoval na Pražské konzervatoři (violoncello), na Konzervatoři Jana Ježka (dirigování) a na pedagogické fakultě UK (sbormistrovství a HV). Pravidelně koncertuje, má lektorskou praxi z učení na ZUŠ a na Mezinárodní konzervatoři v Praze. Vyučované obory: violoncello, dirigování, hudební teorie a dějiny hudby.

MÍSTO a ČAS:
Hlavní budova KD Mlejn, první patro, učebna číslo 207. Lektor vyučuje v pátek dle individuální domluvy, která proběhne na začátku semestru.

CENA:
500,- Kč / 45 min

Kurzovné Vám vypočítáme na základě předem domluvené docházky – od první hodiny do konce semestru, dle četnosti výuky, s možnosti odečtení školních prázdnin či předem plánované dovolené. Vše je nutné domluvit písemně/emailem s koordinátorkou kurzu Lucií. Pokud nedojde k individuální domluvě, platí se celý kurz, který obsahuje 18 lekcí.

KONTAKT NA KOORDINÁTORKU KURZŮ:

MgA. Lucie Rezek Silkenová
lucie.mlejn@gmail.com
+420 777 702 641

 

Postup přihlášení na hudební kurz:

1) Vyberte si kurz a obraťte se na koordinátorku: lucie.mlejn@gmail.com / +420 777 702 641.  Ta Vám předá kontakt na lektora, se kterým si sjednáte úvodní hodinu.

2) Po absolvování úvodní hodiny opět kontaktujte koordinátorku. Vyřídíte přihlášení přes webooker a společně s koordinátorkou domluvíte své případné absence v celém půlročním kurzu, až poté Vám koordinátorka spočítá kurzovné na daný semestr.

3) Zaplaťte kurzovné do 10 dnů od výzvy. Vaše registrace na kurz je tímto dokončena.

Zahájení účasti v kurzu je možné po celý rok nezávisle na probíhajícím semestru, vždy však pouze po dohodě s lektorem a koordinátorem kurzu. Cena kurzu je stanovena na základě výpočtu předpokladu absolvovaných hodin v daném semestru, kdy je cena za jednu lekci stanovena dle hud.nástroje na 500,- Kč. Celková cena za semestr se odvíjí od počtu předem domluvených lekcí s vynecháním svátků, prázdnin, atd. v daném semestru. Kurzovné se platí předem na celý semestr, nikoli každá hodina zvlášť.

Délka jedné lekce je 45 minut. Náhradní hodiny lze domlouvat přímo s lektorem jen v případě nemoci účastníka kurzu nebo z jiného závažného důvodu. Lektor není povinen hodiny nahrazovat, rozhodnutí je v jeho kompetenci podle jeho časových možností a podle časového rozvrhu v učebně. Aby mohla být hodina nahrazena nebo odečtena z celkové částky, je nutné omluvu provést nejpozději 24 hodin předem – jedná se jen o případ nemoci, peníze budou účastníkovi vráceny po předložení dokladu od lékaře. V opačném případě hodina propadá. Plánovaná krátkodobá i dlouhodobá nepřítomnost (stáže, dovolená, studijní pobyty, služební cesty…) je nutná hlásit předem, nejlépe tak, aby mohly být odečteny před výpočtem kurzovného na daný semestr.