Menu

Hudební kurzy – VIOLONCELLO

Začít můžete v každém věku, kurzy jsou vhodné pro děti i dospělé, začátečníky i pokročilé.

VIOLONCELLO – Jan Rezek, učebna 205 (pátek odpoledne dle domluvy)

Mgr. et Bc. Jan Rezek, DiS. et DiS. Pedagog na gymnáziích v Praze a v Karlových Varech, dirigent různých orchestrů, sbormistr Karlovarského pěveckého sboru a Svatojakubského sboru v Praze, absolutorium na Pražské konzervatoři (violoncello), na Konzervatoři Jana Ježka (dirigování) a na pedagogické fakultě UK (sbormistrovství a HV), pravidelná koncertní činnost, praxe z učení na ZUŠ a na Mezinárodní konzervatoři v Praze. Vyučované obory: violoncello, dirigování, hudební teorie a dějiny hudby.

Cena kurzu klasický violoncello: 500,- Kč / 45 min, platba se posílá dopředu na celý semestr.

 

KOORDINÁTORKA KURZU

MgA. Lucie Rezek Silkenová, lucie.mlejn@gmail.com +420 777 702 641

Přihlášení na kurz je možné pouze přes koordinátorku.

 

Postup přihlášení na hudební kurz:

1) Vyberte si kurz a obraťte se na koordinátorku: lucie.mlejn@gmail.com / +420 777 702 641.  Ta Vám předá kontakt na lektora, se kterým si sjednáte úvodní hodinu.

2) Po absolvování úvodní hodiny opět kontaktujte koordinátorku. Vyřídíte přihlášení přes webooker a společně s koordinátorkou domluvíte své případné absence v celém půlročním kurzu, až poté Vám koordinátorka spočítá kurzovné na daný semestr.

3) Zaplaťte kurzovné do 10 dnů od výzvy. Vaše registrace na kurz je tímto dokončena.

Zahájení účasti v kurzu je možné po celý rok nezávisle na probíhajícím semestru, vždy však pouze po dohodě s lektorem a koordinátorem kurzu. Cena kurzu je stanovena na základě výpočtu předpokladu absolvovaných hodin v daném semestru, kdy je cena za jednu lekci stanovena dle hud.nástroje na 350,-/ 400,-/ 500,- Kč. Celková cena za semestr se odvíjí od počtu předem domluvených lekcí s vynecháním svátků, prázdnin, atd. v daném semestru. Kurzovné se platí předem na celý semestr, nikoli každá hodina zvlášť.

Délka jedné lekce je 45 minut. Náhradní hodiny lze domlouvat přímo s lektorem jen v případě nemoci účastníka kurzu nebo z jiného závažného důvodu. Lektor není povinen hodiny nahrazovat, rozhodnutí je v jeho kompetenci podle jeho časových možností a podle časového rozvrhu v učebně. Aby mohla být hodina nahrazena nebo odečtena z celkové částky, je nutné omluvu provést nejpozději 24 hodin předem – jedná se jen o případ nemoci, peníze budou účastníkovi vráceny po předložení dokladu od lékaře. V opačném případě hodina propadá. Plánovaná krátkodobá i dlouhodobá nepřítomnost (stáže, dovolená, studijní pobyty, služební cesty…) je nutná hlásit předem, nejlépe tak, aby mohly být odečteny před výpočtem kurzovného na daný semestr.

Přihlášení ke kurzu

Na tento kurz se můžete přihlásit přes webooker.cz.