Menu

Hudební kurzy – KYTARA / UKULELE / KLAVÍR

Individuální kurz hry na klavír, kytaru a ukulele pod vedením Moniky SONK.

LEKTOR:
Monika SONK – Hudební pedagožka, aktivní hudebnice, autorka písní a malých divadelních her. Absolventka AMU, oboru autorské tvorby herectví a pedagogiky. V současné době se věnuje koncertní činnosti, pedagogice a muzikoterapii.
V letech 2008-2019 pracovala pro Národní divadlo Praha (vedoucí umělecká maskérka, asistentka režie operních děl, režírovala a napsala představení pro děti “Oslí abeceda”, které hraje Dětská opera Praha).

MÍSTO a ČAS:
Hlavní budova KD Mlejn, první patro, učebna číslo 207. Lektor vyučuje v pondělí a středu dle individuální domluvy, která proběhne na začátku semestru.

SEMESTR PODZIM 2021 (kurz obsahuje 18 lekcí):
1.9.2021 – úvodní domluvení lekcí + zápis v 17:00-19:00 (sraz všech dětí, plán na pololetí + společná rytmická cvičení)
termíny dalších lekcí
PONDĚLÍ:
20.9., 27.9., 4.10., 11.10., 18.10., 25.10., 1.11., 8.11., 15.11., 22.11., 29.11., 6.12., 13.12., 20.12., 10.1., 17.1., 24.1.
STŘEDA:
15.9., 22.9., 29.9., 6.10., 13.10., 20.10., 3.11., 10.11., 24.11., 1.12., 8.12., 15.12., 22.12., 5.1., 12.1., 19.1., 26.1.
Termíny, během kterých lekce nebudou: 6.9., 8.9., 13.9., 27.10., 17.11., 27.12., 29.12., 3.1., 31.1.

CENA:
500,- Kč / 50 min

Kurzovné Vám vypočítáme na základě předem domluvené docházky – od první hodiny do konce semestru, dle četnosti výuky, s možnosti odečtení školních prázdnin či předem plánované dovolené. Vše je nutné domluvit písemně/emailem s koordinátorkou kurzu Lucií.

Kontakt na koordinátorku kurzů:
MgA. Lucie Rezek Silkenová
+420 777 702 641
lucie.mlejn@gmail.com

 

POSTUP PŘIHLÁŠENÍ:

1) Vyberte si kurz a obraťte se na koordinátorku: lucie.mlejn@gmail.com / +420 777 702 641.  Ta Vám předá kontakt na lektora, se kterým si sjednáte úvodní hodinu.

2) Po absolvování úvodní hodiny opět kontaktujte koordinátorku. Vyřídíte přihlášení přes webooker a společně s koordinátorkou domluvíte své případné absence v celém půlročním kurzu, až poté Vám koordinátorka spočítá kurzovné na daný semestr.

3) Zaplaťte kurzovné do 10 dnů od výzvy. Vaše registrace na kurz je tímto dokončena.

4) Věnujte pozornost Provoznímu řádu.

5) Zahájení účasti v kurzu je možné po celý rok nezávisle na probíhajícím semestru, vždy však pouze po dohodě s lektorem a koordinátorem kurzu. Cena kurzu je stanovena na základě výpočtu předpokladu absolvovaných hodin v daném semestru, kdy je cena za jednu lekci stanovena 500,- Kč. Celková cena za semestr se odvíjí od počtu předem domluvených lekcí s vynecháním svátků, prázdnin, atd. v daném semestru. Kurzovné se platí předem na celý semestr, nikoli každá hodina zvlášť.

6) Náhradní hodiny lze domlouvat přímo s lektorem jen v případě nemoci účastníka kurzu nebo z jiného závažného důvodu. Lektor není povinen hodiny nahrazovat, rozhodnutí je v jeho kompetenci podle jeho časových možností a podle časového rozvrhu v učebně. Aby mohla být hodina nahrazena nebo odečtena z celkové částky, je nutné omluvu provést nejpozději 24 hodin předem – jedná se jen o případ nemoci, peníze budou účastníkovi vráceny po předložení dokladu od lékaře. V opačném případě hodina propadá. Plánovaná krátkodobá i dlouhodobá nepřítomnost (stáže, dovolená, studijní pobyty, služební cesty…) je nutná hlásit předem, nejlépe tak, aby mohly být odečteny před výpočtem kurzovného na daný semestr.

 

Přihlášení ke kurzu

Na tento kurz se můžete přihlásit přes webooker.cz.