Menu

Hudební kurzy (el. kytara, bicí, cello, klasický zpěv)

KD Mlejn nabízí individuální výuku hry na tyto hudební nástroje. Začít můžete v každém věku a četnost lekcí si určíte sami.

ELEKTRICKÁ KYTARA – Tomáš Rajdl, učebna 207 (středa a pátek dle domluvy)

BICÍ – Pavel Razím, učebna 207 (pondělí dle domluvy)

KLASICKÝ ZPĚV – Lucie Rezek Silkenová, učebna 207 (úterý dle domluvy)

VIOLONCELLO – Jan Rezek, učebna 205 (pondělí a pátek dle domluvy)

 

Cena kurzu el. kytara a bicí: 350,- Kč / 45 min, platba se posílá dopředu na celý semestr.

Cena kurzu klasický zpěv a violoncello: 500,- Kč / 45 min, platba se posílá dopředu na celý semestr.

Koordinátorka kurzů: Lucie Rezková, lucie.mlejn@gmail.com +420 777 702 641

Přihlášení na kurz je možné pouze přes koordinátorku.

Postup přihlášení na hudební kurz:

1) Vyberte si kurz a obraťte se na koordinátorku: lucie.mlejn@gmail.com / +420 777 702 641.  Ta Vám předá kontakt na lektora, se kterým si sjednáte úvodní hodinu.

2) Po absolvování úvodní hodiny opět kontaktujte koordinátorku. Vyřídíte přihlášení a spočítáte kurzovné na daný semestr.

3) Zaplaťte kurzovné do 10 dnů od výzvy. Vaše registrace na kurz je tímto dokončena.

Zahájení účasti v kurzu je možné po celý rok nezávisle na probíhajícím semestru, vždy však pouze po dohodě s lektorem a koordinátorem kurzu. Cena kurzu je stanovena na základě výpočtu předpokladu absolvovaných hodin v daném semestru, kdy je cena za jednu lekci stanovena na 350,- Kč. Celková cena za semestr se odvíjí od počtu hodin přítomnosti účastníka, popř. počtu svátků, prázdnin, atd. v daném semestru. Kurzovné se platí předem na celý semestr, nikoli každá hodina zvlášť.

Délka jedné lekce je 45 minut. Náhradní hodiny lze domlouvat přímo s lektorem jen v případě nemoci účastníka kurzu nebo z jiného závažného důvodu. Lektor není povinen hodiny nahrazovat, rozhodnutí je v jeho kompetenci podle jeho časových možností a podle časového rozvrhu v učebně. Aby mohla být hodina nahrazena nebo odečtena z celkové částky, je nutné omluvu provést nejpozději 24 hodin předem – jedná se jen o případ nemoci, peníze budou účastníkovi vráceny po předložení dokladu od lékaře. V opačném případě hodina propadá. Plánovaná krátkodobá i dlouhodobá nepřítomnost (stáže, dovolená, studijní pobyty, služební cesty…) je nutná hlásit předem, nejlépe tak, aby mohly být odečteny před výpočtem kurzovného na daný semestr.

Přihlášení ke kurzu

Na tento kurz se můžete přihlásit přes webooker.cz.