Menu

Hudební kurzy – ZPĚV

Začít můžete v každém věku, kurzy jsou vhodné pro děti i dospělé, začátečníky i pokročilé.

KLASICKÝ ZPĚV – Lucie Silkenová, učebna 207 (úterý a čtvrtek dle domluvy)

MgA. et BcA. Lucie Silkenová se narodila v Praze a již od mládí se aktivně věnuje hudbě. Byla členkou Kühnova dětského sboru a vystudovala Gymnázium Jana Nerudy s hudebním zaměřením. Během studií na hudební fakultě Akademie múzických umění působila v divadle SeMaFor či v předních rolích oper v libereckém divadle F. X. Šaldy. HAMU absolvovala ve třídě Ivana Kusnjera a dále své umění rozvíjela na mistrovských kurzech v zahraničí (Anglie, Německo, Itálie, Rakousko, Španělsko). Úspěšně se účastnila významných pěveckých soutěží. Mezi nejvýznamnější patří „Concours International d’Encouragement Musical, Lyon 2008“, kde získala 1. cenu a v „Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka, Karlovy Vary 2009“ získala 2. cenu. Pěvkyně koncertuje po celé Evropě a zaujala publikum i v Japonsku, Brazílii či Egyptě.

Cena kurzu klasický zpěv: 500,- Kč / 50 min, platba se posílá dopředu na celý semestr.

KOORDINÁTORKA KURZU

MgA. Lucie Rezek Silkenová, lucie.mlejn@gmail.com +420 777 702 641

Přihlášení na kurz je možné pouze přes koordinátorku.

 

Postup přihlášení na hudební kurz:

1) Vyberte si kurz a obraťte se na koordinátorku: lucie.mlejn@gmail.com / +420 777 702 641.  Ta Vám předá kontakt na lektora, se kterým si sjednáte úvodní hodinu.

2) Po absolvování úvodní hodiny opět kontaktujte koordinátorku. Vyřídíte přihlášení přes webooker a společně s koordinátorkou domluvíte své případné absence v celém půlročním kurzu, až poté Vám koordinátorka spočítá kurzovné na daný semestr.

3) Zaplaťte kurzovné do 10 dnů od výzvy. Vaše registrace na kurz je tímto dokončena.

Zahájení účasti v kurzu je možné po celý rok nezávisle na probíhajícím semestru, vždy však pouze po dohodě s lektorem a koordinátorem kurzu. Cena kurzu je stanovena na základě výpočtu předpokladu absolvovaných hodin v daném semestru, kdy je cena za jednu lekci stanovena dle hud.nástroje na 350,-/ 400,-/ 500,- Kč. Celková cena za semestr se odvíjí od počtu předem domluvených lekcí s vynecháním svátků, prázdnin, atd. v daném semestru. Kurzovné se platí předem na celý semestr, nikoli každá hodina zvlášť.

Délka jedné lekce je 45 minut. Náhradní hodiny lze domlouvat přímo s lektorem jen v případě nemoci účastníka kurzu nebo z jiného závažného důvodu. Lektor není povinen hodiny nahrazovat, rozhodnutí je v jeho kompetenci podle jeho časových možností a podle časového rozvrhu v učebně. Aby mohla být hodina nahrazena nebo odečtena z celkové částky, je nutné omluvu provést nejpozději 24 hodin předem – jedná se jen o případ nemoci, peníze budou účastníkovi vráceny po předložení dokladu od lékaře. V opačném případě hodina propadá. Plánovaná krátkodobá i dlouhodobá nepřítomnost (stáže, dovolená, studijní pobyty, služební cesty…) je nutná hlásit předem, nejlépe tak, aby mohly být odečteny před výpočtem kurzovného na daný semestr.

Přihlášení ke kurzu

Na tento kurz se můžete přihlásit přes webooker.cz.