Menu

Aktuální informace o opatření v KD MLEJN

KURZY

Kurzy pro děti a mládež do 18 let

  • Děti do 18 let se při příchodu nemusí prokazovat covidovým dokladem*.
  • Studenti kurzů pro mládež starší 18 let, se musí při vstupu do KD Mlejn prokázat platným dokladem o očkování nebo prodělané nemoci.*

Kurzy pro dospělé

  • Studenti kurzů pro dospělé se musí při vstupu do KD Mlejn prokázat platným dokladem o očkování nebo prodělané nemoci*.

Rodiče

  • Rodiče malých dětí, kteří s dětmi vstupují do budovy, se musí u vstupu prokázat platným dokladem o očkování nebo prodělané nemoci*.

Všichni studenti čekají deset minut před začátkem kurzu před vchodem (zadní vchod vedle knihovny), až si je lektor vyzvedne.

I nadále trvá povinnost mít při pohybu v budově zakryté horní cesty dýchací respirátorem.

*ukončené očkování = uplynulo již 14 dní od aplikace poslední dávky / prodělaná nemoc = maximálně 180 dní od prodělání nemoci

 

PROGRAMY PRO VEŘEJNOST

Podmínkou návštěvy je dodržování mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví v aktuálním znění. Více na https://covid.gov.cz

⚠️ Po celou dobu trvání programu je nutné mít zakryté dýchací cesty a dodržovat pokyny pořadatele. 

⚠️ Od 22.11.2021 mohou program navštívit pouze osoby bez příznaků onemocnění za splnění podmínky O-N. Výjimku mají děti do 12 let věku. Negativním výsledkem RT-PCR testu se mohou prokázat pouze:

  • osoby ve věku 12 – 18 let
  • osoby, které se nemohou ze zdravotních důvodů nechat očkovat
  • osoby, které zahájily očkování.