Menu

Aktuální informace o opatření v KD MLEJN

Všechny osoby vstupují do KD Mlejn s předepsanou ochranou dýchacích cest odpovídající kategorii FFP2 (nos, ústa) a dezinfikují si u vstupu do budovy ruce. Dospělí kurzisté podepisují čestné prohlášení o bezinfekčnosti a splnění dalších “covid” podmínek, za nezletilé kurzisty podepisují toto prohlášení jejich zákonní zástupci.

PŘEDSTAVENÍ & KONCERTY se řídí aktuálními pravidly MZČR. 

Podmínkou návštěvy představení / koncertu v KD Mlejn je dodržování mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví v aktuálním znění. Po celou dobu trvání programu je nutné mít zakryté dýchací cesty a dodržovat pokyny pořadatele. V KD Mlejn není možné provádět sebetestování.

Každý návštěvník divadla se musí prokázat potvrzením v písemné nebo elektronické podobě:

  • a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
  • nebo b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník,
  • nebo c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu
  • nebo d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní
  • nebo e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka
  • nebo f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.
    •  

Vstupenky lze zakoupit on-line přes náš web či na GoOut.cz