Menu

Aktuální informace o opatření v KD MLEJN

Všechny osoby vstupují do KD Mlejn s předepsanou ochranou dýchacích cest odpovídající kategorii FFP2 (nos, ústa) a dezinfikují si u vstupu do budovy ruce. Dospělí kurzisté podepisují čestné prohlášení o bezinfekčnosti a splnění dalších “covid” podmínek, za nezletilé kurzisty podepisují toto prohlášení jejich zákonní zástupci.

PŘEDSTAVENÍ v ČERVNU se řídí pravidly z Mimořádného opatření vlády ze dne 28. května 2021 č. 486.

Nákupem vstupenky její držitel souhlasí s podmínkami návštěvy představení stanovenými v souladu s platnými vládním nařízením v souvislosti s pandemií Covidu 19. Jedná se o splnění podmínek ONT (očkování nebo do 180 dnů po prodělání nemoci nebo platný AG/PCR test) a evidenci osobních údajů (následná skartace v souladu s GDPR). Po celou dobu trvání programu je nutné mít zakryté dýchací cesty a dodržovat pokyny pořadatele.

  • maximální přípustný počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení
  • všichni diváci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo, přičemž vzdálenost diváků od jeviště nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m
  • zakazuje se konzumace jídla a nápojů v hledišti
  • návštěvníci se musí prokázat elektronickým či písemným potvrzením o splnění jedné ze tří podmínek:
    • negativní POC antigenní test ne starší 72 hod nebo negativní RT-PCR test ne starší 7 dní 
    • 3 týdny od první dávky očkování proti COVID-19
    • do 180 dní od prodělání onemocnění COVID-19

Na děti do 6 let se tyto podmínky nevztahují. 

Vstupenky na červen lze zakoupit on-line přes náš web či na GoOut.cz