O Mlejně

KD Mlejn je obecně prospěšnou společností fungující od července 2006 a jako nástupce původní příspěvkové organizace se věnuje kulturně-vzdělávací činnosti nejen v oblasti Prahy 13, ale celého hlavního města. Pokračuje v tradici Klubu Mlejn, který vznikl již v roce 1988 a patřil mezi významné divadelní, folkové a rockové scény v ČR. Stávající program KD Mlejn je velmi rozmanitý. Disponujeme dvěma objekty (KD jn a Spolkový dům) a snažíme se naplňovat očekávání všech našich návštěvníků. Disponujeme dvěma objekty (KD Mlejn a Spolkový dům) vzdálenými cca 300 m od sebe.

 


KD MLEJN

SPOLKOVÝ DŮM

VÝROČNÍ ZPRÁVY                                                              

 

Správní rada společnosti KD Mlejn, o. p. s.:

Petr Zeman - předseda

Miloš Drha

Pavel Razím

 

Dozorčí rada společnosti KD Mlejn, o. p. s.:

JUDr. Tomáš Louda, CSc.  - předseda

Ing.Radek Dlesk, MBA

Marek Ždánský

 

 

 


KD Mlejn, o. p. s. je podporován


grantem od MČ Praha 13

Projekt Klub Mlejn probíhá v rámci partnerské podpory Hl. města Prahy


Partneři

 

Cirkus Sacra

Kudyznudy.cz - tipy na výlet